Om Lilla Pene

Familjen Lönnberg

Lönnbergs allehanda är på alla sätt ett familjeföretag. Vi vill här presentera oss så ni vet vilka ni möter då ni kommer till gården.

Jan Lönnberg är familjens drivande kugghjul vilken sköter det mesta på gården. Han är den som snickrar och bygger och kommer med nya idéer. Jan ser till att hästarna har vatten och mat och allt annat som rör hagar och foder.

Nina Lönnberg tar hand om mycket av det administrativa och är den som har koll på vilka hästar som finns i gården och vilka som äger dem. Utsläppa av hästar, ihopsläpp av hästar och den vardagliga skötseln av gården och mat och vatten.

Ängla Lönnberg är den äldsta av tre döttrar. Hon har nu flyttat hemifrån men hoppar in när familjen behöver en avbytare.

Elin Lönnberg är mellanflickan och även hon har delansvar för gårdens hästar. Hon ser till att Shettissarna vilka hyrs ut är hanterade och trevliga och hjälper till att berätta för de som hyr hästarna hur allt fungerar.

Malin Lönnberg är minstingen på gården och hon har ansvar för gårdens hönor så att de har mat och vatten. Hon är också den som pratar med alla hästtjejer och ser till att de trivs.

Ja, det var människorna på Stall lilla Pene.

Förutom att hästarna håller marken öppen och efterbetar i våra kulturhagar hyrs de ut till barn i föräldrars sällskap som vill prova på att ha häst under en dag eller vecka.

Välkomna att hälsa på oss och läsa mer om vår verksamhet önskar

Nina, Jan, Ängla, Elin och Malin Lönnberg

Webbdesign: © Linda Savlid