Stall

Stall

1997 flyttade vi till Lilla Pene och började bygga upp den lilla gård som vi nu har 5 km från Växjö Centrum. Sedan några år tillbaka driver vi ett mindre företag som startade som en hobby med tanke på naturlig hästhållning. Att hästar skall få leva ett så bra hästliv som möjligt trots att vi människor rider dem. Vi ville också dela med oss av den förmån det är att ha häst i denna underbara del av Växjö.

Vi har tre flockar här på Lilla Pene, två flockar med hästar som bor i lösdriftsstall samt en mindre flock som stallas upp på natten.

Våra lösdriftshästar har fri tillgång till mat och vatten och går in och ut ur sitt stall som de passar dem. Flockarna flyttas runt under sommardelen av året för att få stimulans och för att hålla marken i gott skick.

Våra hagar är inte nedtrampade utan hålls lagom betade och sköts med lie och slåtterbalk. Vissa av våra hagar betas endast efter blomningssäsong och efter att vi slagit dem med lie.

Stallhästarna är ute större delen av dagen, de släpps oftast ut vid 05.30 och tas in så sent som möjligt på kvällen.

Vi har flockarna blandade med både ston och vallackar. Det är unghästar och äldre hästar som fostrar varandra.

Stall Lilla Pene 1
Stall Lilla Pene 2
Stall Lilla Pene 3