Stall

Hagar

På Stall Lilla Pene har vi tillgång till ca 20 hektar betesmark.

Vi har de flesta hagarna runt omkring gården men även tre underbara hagar nere vid Stora Pene. Hagarna ligger vid Helgasjön och där brukar vi börja beta på våren vilket uppskattas av både hästar och människor.

Vi har hagar som tidigare varit åkermark samt hagar med magrare bete och ängsmark. En del hagar vårdar vi med lieslåtter och de betas först efter att alla blommor slagit ut.

Vi låter inte hagarna förstöras och trampas sönder utan flyttar runt våra flockar vilket gynnar både marken och förminskar parasitangrepp. Att se en flock hästar släppas i en ny hage är bland det mäktigaste som finns.

Hagar 1
Hagar 2
Hagar 3