Stall

Lösdrift

Vi har två flockar med hästar som bor i lösdriftsstall här på Lilla Pene.

Våra lösdriftshästar har fri tillgång till mat och vatten och går in och ut ur sitt stall som de passar dem. Flockarna flyttas runt under sommardelen av året för att få stimulans och för att hålla marken i gott skick.

Våra hagar är inte nedtrampade utan hålls lagom betade och sköts med lie och slåtterbalk. Vissa av våra hagar betas endast efter blomningssäsong och efter att vi slagit dem med lie.

Vi har flockarna blandade med både ston och vallackar. Det är unghästar och äldre hästar som fostrar varandra.

Lösdrift 1
Lösdrift 2
Lösdrift 3