Stall

Lilla Island

Ett stort intresse för Islandshästar har gjort att vi skapat en flock för våra nordiska vänner.

Deras hagar försöker vi anpassa till Islandshästens behov av magert bete. Hagarna är kuperade med varierad miljö. lösdriften ligger i en sluttning och hagen har både barrskog, björkdungar samt öppet fält.

Lilla Island
Lilla Island 2
Lilla Island 3