Stall

Stora flocken

Vår stora hästflock består av alla möjliga olika raser. Det är mellan 12 och 15 hästar i flocken beroende på hästarnas storlek.

Under vintertid vistas de i hagen som vi kallar lösdriftshagen och vallhagen. Det har en ca 6 h stor yta att förflytta sig på och där har de två stora ligghallar att välja mellan. De får sitt vatten tempererat i Vallhagen där vi har vårt pumphus samt en uppvärmd Thermobar tunna.

Under vintertid har flocken fri tillgång till hösilage från två foderplatser, fodret är analyserat.

Stora flocken 1
Stora flocken 2
Stora flocken 3